phone: +60 13-456 7365
Hisyam Shamsudin SU Persatuan

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa Mesyuarat Agung Tahunan PPSSGPUM yang Kedua akan diadakan di Dewan Madrasah Nur Ulung (Bangunan Baru), pada hari Ahad, 16 Disember 2012, Jam 11.00 pagi bagi tujuan-tujuan berikut:

AGENDA

1. Ucapan Perasmian Mesyuarat oleh YDP Guru Utama
2. Pelantikan dua orang pencatat
3. Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Pertama PPSSGPUM
4. Pembentangan Laporan Tahunan PPSSGPUM 2012
5. Pembentangan Laporan Kewangan Tahunan PPSSGPUM 2012
6. Pembubaran Exco 2012
7. Perlantikan Exco 2013
8. Pembentangan Usul Dan Pembahasan Usul
9. Hal-hal Lain
10. Ucapan Penangguhan Oleh YDP Guru Utama

Sehubungan dengan itu Tuan/Puan dijemput hadir ke Mesyuarat tersebut. Sebarang usul hendaklah dikemukan kepada Setiausaha secara bertulis / e-mail (mi_ak47@yahoo.com) / Mesej Facebook tidak lewat dari 10/12/2012.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Helmi Fadzil
Setiausaha

sk. Jujur Baik
YDP PPSSGPUM

0 comments: